حذف شدن ایمیل ها پس از حذف در outlook

حذف شدن ایمیل ها پس از حذف در outlook


مانند تصاویر زیر مراحل را دنبال کنید برای حذف شدن ایمیل ها از روی سرور تیک مشخص شده در تصویر پایین را بردارید قسمت پایین مشخص میکند که ایمیل ها بصورت خودکار پس از چند روز حذف شوند